😕

ještě nikoho nepotrestal.

Buď na to nemá práva, nebyl nalezen, nebo je prostě líný. 😅